?

Log in

(no subject)

« previous entry | next entry »
Nov. 9th, 2010 | 10:56 pm
mood: thoughtfulthoughtful

Ok - pomocy! Na whatthemovie.com jest obecnie nowa zabawa. Na podstawie obrazka należy odgadnąć tytuł filmu o jaki chodziło autorowi zagadki.

Dla przykładu - morze + łabędź + wróbel = Piraci z Karaibów, gdyż łabędź do Swan a wróbel to Sparrow ;)

To są przykładowe, których nie możemy odgadnąć. Każda propozycja się liczy! Pomożecie?

Link | Leave a comment | Share

Comments {0}