?

Log in

(no subject)

« previous entry | next entry »
Sep. 9th, 2010 | 09:27 pm
mood: contentcontent

Mądrość życiowa:

W towarzystwie najlepiej być tym najbardziej trzeźwym, bądź najbardziej pijanym. Wszystkie pośrednie opcje są zbyt nudne.

Link | Leave a comment | Share

Comments {2}

Karolina (Delicja)

(no subject)

from: delicja
date: Sep. 9th, 2010 08:01 pm (UTC)
Link

Na twoim żurnalu ostatnio bardzo często przewija się temat trzeźwości xD

Reply | Thread

k_kwadrat

(no subject)

from: k_kwadrat
date: Sep. 9th, 2010 08:07 pm (UTC)
Link

XD

Wbrew powszechnej opinii - nie piję na umór. Jak na studentkę AGH, to można powiedzieć, że w ogóle nie piję. A dzisiejsza "mądrość życiowa" wypływa bardziej z głupawki, niż z własnego doświadczenia ;D

Reply | Parent | Thread